Historia > Pun√ęt > Galeria > Kontakti

HISTORIA DHE AKTIVITETI

N.N.K. "PRISHTINA" daton prej vitit 1986 si kompani ndertimore e cila veprimtarin e vet e ka zhvilluar kryesisht ne teritorin e Kosovës, Kroaci dhe në Slloveni deri ne vitin 1997 kurse ka pushuar se vepruari gjer ne vitin 1999 dhe pastaj është regjistruar në UNMIK me dt. 12.06.2000.

Ndërmarrja prej fillimit është marrë me punë ndërtimore dhe inxhinierike.
-Ndërmarrja është regjistruar për bashkpunim profesional me kompani vendor edhe ndërkombëtare.

>> Më shumë 

 

 KU GJENDEMI...